Svenska

Svenskan är huvudspråk i Sverige och ett av Finlands två officiella språk för 200 år sedan Finland skildes från Sverige. Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång och ska kunna användas inom alla samhällsområden (detta är en lag). Inom svenska så finns det olika dialekter. Svenskan är ett av de officiella språken i EU. Det är ett östnordiskt språk som talas av cirka elva miljoner personer. Det finns ett tal personer som har svenska som modersmål i Norge, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Danmark, Canada, Australien, Schweiz, Belgien och Italien.

Såklart har svenskan förändrats med tiden. För 1 500år sedan talade man på ungefär samma sätt i hela Norden, utom i de områden där man använde samiska eller finska. 1000 år sedan införde kristendomen kyrkans folk den latinska skriftspråkskulturen.  Men sedan 1970- talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i båda tal och skrift, med ökat bruk av vardagliga ord, slang, svordomar och dialekt. T.ex. (”Om du kör bil på vintervägar, ska du köra lite långsammare”) i stället för (”Den som kör bil på vintervägar, ska köra lite långsammare”) alltså man använder du istället för ni, detta beror på att samhället blivit mer jämlikt.

I Finland t.ex. är svenska obligatoriskt skolämne. Svenska språk har det inte speciellt många år på nacken. Det är bara de senaste cirka åttahundra åren som man har pratat ”svenska” i Sverige. Det talas betydligt fler språk i Sverige, runt 200 modersmål, och följaktligen också mer andraspråksvenska.

Svenska och danska.

Svenska utgör tillsammans med danska, norska, isländska och färöiska de nordiska (nordgermanska) språken som ingår i den germanska språkgruppen. Avståndet mellan dansk skrift och danskt uttal är mycket större än avståndet i svenskan. Detta leder till att svenskar får större problem med danskt talspråk än danskar får med svenskt talspråk. Likheterna med danska och norska är så stora att danskar och norrmän utan större svårigheter kan förstå svenska. Svenskar och norrmän tycker att danska är svårt att förstå. Svenskar och norrmän har däremot lätt för att förstå varandra. En undersökning visar att det inte bara svenskar som har svårt för danska utan danskarna blir sämre på att förstå sitt eget språk.

scandinavia

Jag ska inte säga vilket språk är bäst eller sämst eftersom alla språk är annorlunda. Jag tycker själv att om man ska lära sig ett språk, så ska man lära sig ett språk som förstås i flera länder.  T.ex. om man kan prata spanska så är det möjligt att kunna förstå portugisiska, italienska och kanske engelska. Alltså spanska liknar ju mycket detta språk och därför tycker jag att det är bra om man pratar spanska. Det händer samma sak med svenska. Svenskan förstås i Danmark och Norge men om man pratar danska då är lite svårt för svenskarna att förstå. Även om Svenskan är ett stabilt språk så tycker jag att invandringen har förändrat språket, alltså att vi pratar med språkliga drag från olika språk som till exempel ord som aina (polis) eller wallah (lovar/svär).

Mayte Ramirez SA15

http://www.svd.se/danskarna-forstar-inte-danska http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/danska http://spraktidningen.se/artiklar/2012/02/vad-ar-svenska

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s